Một tên lửa phóng 2 vệ tinh! Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh Thiên Hội 6A và Thiên Hội 6B

2023-03-10 14:59:26(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: 6 giờ 41 phút ngày 10/3, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên Trung Quốc, tên lửa đẩy Trường Trinh 4C đã phóng thành công 2 vệ tinh hai vệ tinh Thiên Hội Hai vệ tinh Thiên Hội 6A và Thiên Hội 6B chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ như đo trắc và lập bản đồ thông tin địa lý, điều tra tài nguyên đất đai, nghiên cứu thí nghiệm khoa học, v.v..

Nhiệm vụ phóng lần này là lần thực hiện thứ 465 của xê-ri tên lửa đẩy Trường Chinh.

Biên tập viên:Vũ Minh