Tổ chức Khí tượng thế giới phê chuẩn Chương trình giám sát khí nhà kính toàn cầu

2023-03-07 11:29:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/3, Hội đồng quản trị Tổ chức Khí tượng thế giới đã phê chuẩn thông qua Chương trình Cơ sở hạ tầng giám sát khí nhà kính toàn cầu mới, để lấp chỗ trống thông tin then chốt, đồng thời ủng hộ áp dụng hành động, giảm khí thải hiệu ứng nhà kính.

Cơ quan này nêu rõ, nhiều hoạt động của quốc tế và quốc gia hiện nay đề cập đến hiệu ứng nhà kính chủ yếu do giới nghiên cứu ủng hộ. Hiện nay chưa có sự trao đổi quốc tế toàn diện, kịp thời về các quan sát khí nhà kính trên mặt đất và trên không gian hoặc các sản phẩm mô hình hóa.

Tổ chức Khí tượng Thế giới sẽ nỗ lực điều phối trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, phát huy toàn bộ năng lực giám sát khí nhà kính hiện có trong khuôn khổ hoạt động tổng hợp.

Biên tập viên:Duy Hoa