Phỏng vấn Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

2023-02-25 14:48:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Trung Quốc – Mông Cổ phát triển nhanh chóng, là sự giải trình sống động cho chính sách của Trung Quốc đối với các nước xung quanh. Năm 2014, Mông Cổ đề xuất sáng kiến “Con đường Đồng cỏ”. Sáng kiến này ăn khớp cao độ với sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc.

Tổng thống Mông Cổ Ô-khơ-na-ghin Khu-rên-su-khơ (Ukhnaagiin Khurelsukh) cho biết, Mông Cổ cần thúc đẩy kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất với chiến lược phát triển “Con đường Đồng cỏ” của Mông Cổ. Như vậy không những thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương, mà còn đẩy mạnh sự phát triển của khu vực, củng cố quan hệ hợp tác giữa các nước, cung cấp sự bảo đảm mạnh mẽ cho thực hiện mục tiêu cao xa của hai nước, thúc đẩy hiện thực hóa các dự án xây dựng quan trọng. Ông tin tưởng các nhận thức chung đạt được giữa hai bên không những tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho hợp tác thực chất giữa hai nước, cũng truyền đi thông điệp tích cực cho sự phát triển kinh tế của các nước trong khu vực.

Biên tập viên:Mẫn Linh