Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trả lời thư học giả Hy Lạp

2023-02-21 14:49:41(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trả lời thư các học giả Hy Lạp gồm giáo sư Vi-vi-đa-kít (Virvidakis) của Đại học A-ten, chúc mừng thành lập Trung tâm Học hỏi và tham khảo lẫn nhau giữa nền văn minh Trung Quốc - Hy Lạp.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, lịch sử đã chứng minh đầy đủ, chỉ cần kiên trì cùng tồn tại cùng phát triển, mở cửa và bao trùm, văn minh nhân loại sẽ không ngừng phát triển và phồn vinh.

Năm 2019, trong thời gian chuyến thăm cấp nhà nước tới Hy Lạp, Chủ tịch Tập Cận Bình và Nhà lãnh đạo Hy Lạp đã cùng đề xướng giao lưu học hỏi văn minh lẫn nhau. Mới đây, 5 học giả Hy Lạp gồm giáo sư Vi-vi-đa-kít của Đại học A-ten đã gửi thư liên danh tới Chủ tịch Tập Cận Bình, chia sẻ sự ủng hộ cao độ đối với quan niệm văn minh do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng.

Biên tập viên:Thiên Thư