Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh hiểu chính xác và thúc đẩy mạnh mẽ hiện đại hóa kiểu Trung Quốc

2023-02-08 10:51:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Lớp học tập nghiên cứu chuyên đề và quán triệt Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và tinh thần của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc dành cho Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương mới bổ nhiệm cũng như cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và bộ trưởng, sáng 7/2 khai giảng tại Trường Đảng Trung ương (Học viện Hành chính Quốc gia) Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai giảng, nhấn mạnh đề xuất khái quát và đi sâu trình bày lý luận hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là một sự sáng tạo về lý luận quan trọng của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, là thành quả quan trọng mới nhất của Chủ nghĩa xã hội khoa học. Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là thành quả quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên cả nước trải qua trăm cay nghìn đắng, hy sinh to lớn trong quá trình tìm tòi và thực tiễn lâu dài, chúng ta cần quý trọng gấp bội, luôn kiên trì, không ngừng mở rộng và làm sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ chung của nhân dân Trung Quốc từ thời cận đại đến nay, sự lãnh đạo của Đảng liên quan trực tiếp đến định hướng căn bản, tiền đồ, vận mệnh và sự thành bại cuối cùng của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đã phá vỡ phương thức tư duy ảo tưởng “hiện đại hóa = phương Tây hóa”, tăng thêm lựa chọn về lộ trình hướng tới hiện đại hóa cho các nước đang phát triển, cung cấp phương án Trung Quốc cho nhân loại tìm tòi chế độ xã hội tốt hơn.

 

 

Biên tập viên:Kiều Quân