Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường việc kết hợp Đông – Tây y cứu chữa bệnh nhân mắc Covid-19

2023-02-01 12:58:48(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Kết hợp Đông – Tây y và sử dụng thuốc Đông và Tây y cùng lúc là ưu thế độc đáo trong phòng chống dịch bệnh và chữa trị bệnh nhân mắc Covid-19 của Trung Quốc. Tiểu ban cứu chữa y tế thuộc Cơ chế Phối hợp phòng chống dịch bệnh Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây ban hành “Thông tư về tiếp tục tăng cường công tác kết hợp Đông – Tây y cứu chữa bệnh nhân mắc Covid-19 tại bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa”, đề xuất tiếp tục thực hiện mô hình y tế kết hợp Đông – Tây y “bốn có” là “có cơ chế, có đội ngũ, có biện pháp, có hiệu quả”, nâng cao năng lực phục vụ Đông y - dược của các bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa.

Phương pháp điều trị kết hợp Đông – Tây y có thể ngăn chặn hoặc giảm hiệu quả các ca bệnh nặng trở nên nặng hơn và có nguy cơ tử vong, thúc đẩy các ca bệnh nặng chuyển biến theo hướng nhẹ, giảm tỷ lệ tử vong. Trong ba năm bùng phát dịch bệnh, Trung Quốc không ngừng tăng cường cơ chế kết hợp Đông – Tây y trong việc cứu chữa các ca bệnh nặng, xây dựng và hoàn thiện mô hình y tế kết hợp Đông – Tây y “bốn có”.

Biên tập viên:Hải Vân