Biên đội tàu hộ tống đợt thứ 43 Hải quân Trung Quốc khởi hành đến Vịnh A-đen

2023-01-11 14:44:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 10/1, biên đội tàu hộ tống đợt thứ 43 của Hải quân Trung Quốc đã khởi hành từ một quân cảng ở Trạm Giang, đi đến vùng biển Vịnh A-đen và Xô-ma-li, thay thế biên đội tàu hộ tống đợt thứ 42 thực thi nhiệm vụ.

Biên đội tàu hộ tống đợt thứ 43 bao gồm tàu khu trục tên lửa Nam Ninh, tàu hộ vệ tên lửa Tam Á và tàu tiếp tế hậu cần tổng hợp Huy Sơn, mang theo 2 máy bay trực thăng, hàng chục chiến sĩ đặc nhiệm, cán bộ và các chiến sĩ thực thi nhiệm vụ tổng cộng hơn 700 người. Trong đó, tàu Nam Ninh là lần đầu tiên thực thi nhiệm vụ hộ tống.

Tính đến nay, Hải quân Trung Quốc đã lần lượt cử 42 đợt với 131 chiếc tàu, hơn 32 nghìn cán bộ và chiến sĩ đến vùng biển Vịnh A-đen và Xô-ma-li thực thi nhiệm vụ hộ tống, đã nâng cao toàn diện năng lực của Hải quân Trung Quốc thực thi nhiệm vụ quân sự đa dạng hoá.

Biên tập viên:Kiều Quân