“Tuyết băng giá” thắp cháy người dân tham gia phong trào thể thao băng tuyết

2023-01-04 13:22:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tân Cương nằm ở phía tây bắc Trung Quốc có tài nguyên băng tuyết phong phú. Những ngày này, cùng với chào đón năm mới, người dân các nơi ở Tân Cương cũng ra khỏi nhà, các hoạt động “tuyết băng giá” đã thắp cháy mọi người tham gia phong trào thể thao băng tuyết.

Biên tập viên:Hạ Vi