Nhân dân trên hết

2023-01-02 18:20:44(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

Trong gần ba năm qua, Trung Quốc luôn kiên trì nhân dân trên hết, sinh mạng trên hết, tối ưu hoá và điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch bệnh theo tình hình thực tế, bảo vệ hiệu quả an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân, trù tính chung việc phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội thu được thành quả tích cực to lớn.

“Sinh mạng nặng hơn núi Thái Sơn”. Mặc dù vi rút không ngừng biến thể, nhưng việc trước sau như một đặt an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân lên vị trí hàng đầu là cân nhắc hàng đầu của Trung Quốc khi ấn định chính sách phòng chống dịch bệnh.

Biên tập viên:Hải Vân