La Thành

Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ có cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mỹ Xu-li-van

14-03-2022 11:29:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Qua hai bên Trung – Mỹ xác định, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ tổ chức cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Xu-li-van vào ngày 14/3 tại Rô-ma, I-ta-li-a, để trao đổi ý kiến về quan hệ Trung – Mỹ cũng như vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập