Thanh Đóa

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nâng cao năng lực sản xuất tổng hợp nông nghiệp, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp an sinh xã hội

07-03-2022 11:54:33(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi:Chiều 6/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm ủy viên thuộc các giới nông nghiệp, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội tham dự Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 13, và tham dự Hội nghị Tổ Công tác liên ngành, lắng nghe ý kiến và kiến nghị.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nâng cao năng lực sản xuất tổng hợp nông nghiệp, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp bảo đảm xã hội_fororder_0b7b02087bf40ad1a183a000451becd6a8ecceab

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nâng cao năng lực sản xuất tổng hợp nông nghiệp, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp bảo đảm xã hội_fororder_0824ab18972bd407e404e70c69be63580db309c4

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, thực thi chiến lược chấn hưng thôn làng, cần phải coi cung cấp sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là lương thực là nhiệm vụ hàng đầu, nâng năng lực sản xuất tổng hợp nông nghiệp lên vị trí nổi bật hơn, thực hiện thiết thực “sản xuất lượng thực dựa trên quản lý đất canh tác và công nghệ nông nghiệp”, cần phải tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp an sinh xã hội phát triển chất lượng cao, đan dày mạng lưới an ninh an sinh xã hội, tạo cơ sở cho cuộc sống an khang của người dân.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương tham gia chuyến thăm và thảo luận.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập