Mẫn Linh

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 tại Bắc Kinh

05-03-2022 11:03:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 tại Bắc Kinh_fororder_f44d305ea48e238d12431f

 

Theo tin Đài chúng tôi: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 ngày 5/3 khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước khác cũng như gần 3.000 đại biểu Quốc hội tham dự lễ khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đọc Báo cáo công tác chính phủ tại lễ khai mạc Kỳ họp.

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường thay mặt Quốc vụ viện đọc Báo cáo công tác chính phủ với Kỳ họp. Thủ tướng Lý Khắc Cường trong báo cáo nêu rõ, năm 2021 là năm có ý nghĩa cột mốc trong lịch sử Đảng và Nhà nước. Trước tình hình trong và ngoài nước phức tạp, cam go cũng như nhiều rủi ro và thách thức, trên dưới cả nước cùng nỗ lực, trù tính chung việc phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu của cả năm, Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 có sự mở đầu tốt đẹp.

Trong Báo cáo công tác chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, năm 2021, GDP đạt 114 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 8,1%. Thu nhập tài chính cả nước vượt quá 20 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 10,7%. Tạo việc làm mới cho 12 triệu 690 nghìn người ở thành thị, mặt bằng giá chung tăng 0,9%. Các mục tiêu dự báo phát triển chủ yếu trong năm 2022 bao gồm GDP tăng khoảng 5,5%; tạo việc làm mới cho hơn 11 triệu người ở thành thị; kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị cả năm trong vòng 5,5%; mức tăng mặt bằng giá chung vào khoảng 3%.

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 tại Bắc Kinh_fororder_f44d305ea48e238d124322

Thủ tướng Lý Khắc Cường trong báo cáo nêu rõ, năm 2022, Trung Quốc sẽ trọng điểm làm tốt 9 công tác sau đây: Một là, tập trung ổn định cục diện lớn kinh tế vĩ mô, duy trì kinh tế vận hành ở biên độ hợp lý; hai là, tập trung ổn định các chủ thể thị trường, bảo đảm việc làm, tăng thêm cường độ thực thi các chính sách vĩ mô; ba là, kiên định bất di bất dịch sâu sắc cải cách, khởi dậy hơn nữa sức sống thị trường và động lực phát triển nội sinh; bốn là, đi sâu thực thi chiến lược phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo, củng cố lớn mạnh nền tảng kinh tế thực; năm là, kiên định thực thi chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng các vùng miền và đô thị hóa kiểu mới; sáu là, ra sức nắm vững sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện; bảy là, mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao, thúc đẩy phát triển ổn định ngành ngoại thương và đầu tư nước ngoài; tám là, tiếp tục cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển xanh các-bon thấp; chín là, thiết thực bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội, tăng cường sáng tạo quản lý xã hội.

Trong báo cáo, Thủ tướng Lý Khắc Cường còn trình bày các công tác gồm tăng cường xây dựng chính phủ, dân tộc, tôn giáo và kiều vụ, xây dựng quốc phòng và quân đội, sự phát triển của Hồng Công, Ma Cao và quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan cũng như chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập