Hạ Vi

Thực lực tổng thể khoa học công nghệ khí tượng Trung Quốc sẽ đạt trình độ tiên tiến thế giới cùng kỳ vào năm 2035

04-03-2022 10:46:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thực lực tổng thể khoa học công nghệ khí tượng Trung Quốc sẽ đạt trình độ tiên tiến thế giới cùng kỳ vào năm 2035_fororder_微信图片_20220304104552

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây,“Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ khí tượng Trung Quốc (2021-2035)”chính thức công bố.“Quy hoạch”nêu rõ, đến năm 2035, lực lượng nghiên cứu khoa học công nghệ tăng gấp đôi so với năm 2025, thực lực tổng thể của khoa học công nghệ khí tượng Trung Quốc sẽ đạt trình độ tiên tiến thế giới cùng kỳ.

3 lĩnh vực công nghệ then chốt như dự báo thời tiết mang tính thiên tai, mô hình chỉ số hệ thống trái đất, thiết bị quan trắc quan trọng thực hiện đột phá lớn, Trung Quốc trở thành trung tâm sáng tạo công nghệ khí tượng có tầm ảnh hưởng quốc tế quan trọng, nghiên cứu cơ bản khí tượng và ứng dụng thu được đột phá, trình độ học thuật và tầm ảnh hưởng tiến vào hàng ngũ tiên tiến thế giới.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập