La Thành

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc cần phải thi hành chủ nghĩa đa phương thật sự

23-02-2022 14:29:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc cần phải thi hành chủ nghĩa đa phương thật sự_fororder_daib20220223

   Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/2, phát biểu tại Phiên thảo luận chung khai mạc khóa họp thường niên 2022 của Ủy ban đặc biệt về Hiến chương Liên Hợp Quốc và tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh nhấn mạnh bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc cần phải thi hành chủ nghĩa đa phương thật sự, cộng đồng quốc tế cần phải chung tay bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm hạt nhân, trật tự quốc tế lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng, chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế lấy tôn chỉ và nguyên tắc Hiến chương Liên Hợp Quốc làm cơ sở.

   Phó Đại sứ Đới Binh cho biết, thế giới ngày nay đã bước vào thời kỳ biến đổi bấp bênh mới, những thách thức mang tính toàn cầu như hòa bình ổn định, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố, v.v. không ngừng gia tăng, chính trị cường quyền, chủ nghĩa đơn phương, đối đầu ý thức hệ ngày càng ngóc đầu dậy. Cộng đồng quốc tế cần phải kiên định bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc hơn bao giờ hết, để thực hiện cam kết của Hiến chương bằng hành động thực tế.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập