Kiều Quân

Số doanh nghiệp tài trợ đạt 45 - Các doanh nghiệp tài trợ Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh thực hiện phát triển cùng thắng với Ô-lim-pích mùa đông

15-02-2022 14:28:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Số doanh nghiệp tài trợ đạt 45 - Các doanh nghiệp tài trợ Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh thực hiện phát triển cùng thắng với Ô-lim-pích mùa đông_fororder_D-000489

Theo Tân Hoa xã: Kế hoạch khai thác thị trường Ô-lim-pích mùa đông do kế hoạch khai thác thị trường của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế và kế hoạch khai thác thị trường của Ủy ban tổ chức của thành phố đăng cai phối hợp thực hiện, là nguồn kinh phí quan trọng tổ chức Ô-lim-pích mùa đông.

Theo “Báo cáo di sản kinh tế Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông và Pa-ra-lim-pích mùa đông Bắc Kinh 2022” do Ủy ban Tổ chức Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh công bố mới đây, tính đến nay, Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh đã có 45 doanh nghiệp tài trợ, trong đó có 11 đối tác hợp tác chính thức, 11 nhà tài trợ chính thức, 10 nhà cung ứng độc quyền chính thức, 13 nhà cung ứng chính thức.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập