Thu Nguyệt

Hoàn thành bàn giao“Dự án viện trợ khẩn cấp lương thực năm 2018”Trung Quốc - Kê-ni-a

15-02-2022 14:36:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hoàn thành bàn giao “Dự án viện trợ khẩn cấp lương thực năm 2018” Trung Quốc - Kê-ni-a_fororder_a9d3fd1f4134970a0f47f7b4544932c1a6865d86

Theo Tân Hoa xã: Lễ bàn giao quyên tặng lương thực đợt thứ 8 của “Dự án viện trợ khẩn cấp lương thực năm 2018” Trung Quốc - Kê-ni-a do Chính phủ Kê-ni-a tổ chức đã diễn ra tại Thủ đô Nai-rô-bi. Lô lương thực lần này cũng là lô cuối cùng của dự án viện trợ, đến nay đã hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án.

Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Công, Thanh niên và Giới Kê-ni-a bày tỏ cảm ơn sự quyên tặng gạo và viện trợ nhân đạo của Trung Quốc dành cho Kê-ni-a. Bộ trưởng cho biết, ngoài việc hỗ trợ các chương trình bữa ăn trong trường học mà Trung Quốc trước đó quyên tặng, số lương thực còn lại đã được phân phát đến các vùng hạn hán và bán hạn hán để cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Dự án viện trợ lương thực đợt thứ 8 sẽ được góp phần làm dịu tình trạng mất an ninh lương thực ở các khu vực bị hạn hán.

Trong 10 năm kể từ năm 2011, bao gồm cả "Dự án viện trợ khẩn cấp lương thực năm 2018", Chính phủ Trung Quốc đã viện trợ hàng chục nghìn tấn lương thực cho Kê-ni-a.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập