Hải Vân

Lượng dẫn nước của công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc vượt 50 tỷ mét khối

09-01-2022 16:17:52(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Lượng dẫn nước của công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc vượt 50 tỷ mét khối_fororder_nuoc

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, tính đến 11 giờ tối ngày 7/1, lượng dẫn nước của tuyến đường dẫn nước miền Đông, miền Trung của Công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc vượt 50 tỷ mét khối. “Nước miền Nam” không ngừng được dẫn lên miền Bắc, thay đổi bố cục tài nguyên nước mùa hè lũ lụt, mùa đông cạn kiệt, miền Bắc thiếu nước miền Nam dư dôi, cũng cung cấp đảm bảo kiên cường cho thực thi chiến lược quan trọng của nhà nước và phát triển của kinh tế-xã hội.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập