Sau một năm RCEP có hiệu lực và thực thi, lợi ích tăng trưởng kinh tế trong khu vực được công bố sơ bộ

2022-12-31 15:34:23(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/1/2022, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực chính thức có hiệu lực và thực thi. Sau một năm, lợi ích của tăng trưởng kinh tế trong khu vực sau khi RCEP có hiệu lực và thực thi được công bố sơ bộ.

Ở góc độ thương mại hàng hóa, thương mại hàng hóa tại Trung Quốc, Nhật Bản, Ổ-xtrây-li-a, Niu-di-lan, cũng như các thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Thái Lan đều có đà tăng trưởng tích cực.

Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho biết, ưu đãi thuế quan của RCEP cũng như quy tắc tích lũy xuất xứ, đã được các thành viên RCEP công nhận và khẳng định, việc này có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ đối với xuất nhập khẩu giữa các thành viên RCEP, doanh nghiệp gia công vừa và nhỏ được hưởng lợi tương đối lớn.

Ở góc độ đầu tư, trong bối cảnh đầu tư toàn cầu có nhiều biến động, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước như Trung Quốc, Việt Nam và Ma-lai-xi-a vẫn đạt tăng trưởng khá nhanh.

Biên tập viên:Thiên Thư