Năm 2022, chúng ta siết tay cùng tiến lên

2022-12-30 15:33:23(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Chúng ta sắp nói lời tạm biệt với năm 2022. Trong một năm này, thế giới đã chứng kiến lượng lớn sự kiện hợp - tan, bấp bênh và ổn định, suy thoái và phục hưng, tìm kiếm phương hướng trong các cuộc khủng hoảng.

Đứng trước những thách thức này, Trung Quốc trước sau như một kiên định đứng cùng các nước đang phát triển, mở rộng hợp tác hơn nữa, để lực lượng tiến bộ ngày càng mạnh mẽ, cùng đóng góp hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của thế giới.

Năm 2023, câu hỏi đặt ra trước mắt mọi người là “Chúng ta làm thế nào?” Chúng ta, chỉ có chung tay, mới có thể tiếp tục tiến lên phía trước.

Biên tập viên:Vũ Minh