Tân Cương: “Thiên mã đạp tuyết” đón chào năm mới

2022-12-29 14:51:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Huyện Chiêu Tô, châu tự trị dân tộc Ca-dắc Y Lê, Tân Cương nằm dưới chân núi Thiên Sơn được tôn vinh là “Quê hương Thiên Mã Trung Quốc”. Hiện nay, đồng cỏ ở địa bàn huyện Chiêu Tô đã được phủ kín bởi những lớp tuyết dày. Bà con chăn nuôi địa phương chăn thả đàn ngựa Y Lê chạy tung tăng trên tuyết, đón chào năm mới.

Biên tập viên:Duy Hoa