Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải triển khai Phong trào y tế yêu nước có tính đối tượng hơn, đảm bảo thiết thực an toàn tính mạng và sức khỏe của quần chúng nhân dân

2022-12-27 13:13:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 Theo Tân Hoa xã: Nhân dịp kỷ niệm 70 năm triển khai Phong trào y tế yêu nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng và nêu rõ, trong 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào y tế yêu nước kiên trì lấy sức khỏe nhân dân làm trung tâm, kiên trì lấy phòng ngừa làm chính, đã phát huy vai trò quan trọng cho thay đổi bộ mặt y tế môi trường thành thị và nông thôn, ứng phó hữu hiệu đại dịch, nâng cao trình độ quản lý sức khỏe xã hội. Mong các đồng chí trên mặt trận y tế yêu nước toàn quốc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới phương thức và phương pháp công tác, có những đóng góp mới cho thúc đẩy xây dựng Trung Quốc khỏe mạnh.

   Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ra chỉ thị nêu rõ, các biện pháp điều chỉnh ưu hoá phòng chống dịch Covid-19 hiện nay đang được thực hiện có trật tự, Chính quyền các cấp phải tăng cường công tác, đảm bảo thiết thực nhu cầu khám bệnh và vật dụng phòng chống dịch bệnh của quần chúng nhân dân, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân.

Biên tập viên:Sảnh Hoa