Đông Chí

2022-12-22 14:58:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 22/12, Trung Quốc chào đón tiết khí quan trọng trong 24 tiết khí – “Đông Chí”. Trung Quốc có cách nói “đón Đông Chí như đón Tết”, ở miền nam có các tập tục cúng bái tổ tiên, tổ chức ăn uống, miền bắc có tập tục ăn bánh chẻo. Đông Chí đánh dấu sắp bước vào thời tiết lạnh giá. Đối với nông nghiệp mà nói, lúc này cần phải phòng ngừa sương giá cho cây trồng, trước và sau Đông Chí là thời điểm tốt để tu sửa các cơ sở hạ tầng như thủy lợi, đồng ruộng, v.v..

Biên tập viên:Kiều Quân