Các bên tham gia đàm phán chủ yếu gồm Trung Quốc, Mỹ và EU hoàn thành trình tự thẩm định trong nước về “Văn kiện tham khảo quy chế thương mại dịch vụ trong nước”

2022-12-19 10:47:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18/12 cho biết, Tổ chức Thương mại thế giới tổ chức Hội nghị cấp Đại sứ đàm phán về sáng kiến tuyên bố chung về quy chế thương mại dịch vụ trong nước vào ngày 16/12, 55 bên tham dự gồm Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu tuyên bố hoàn thành trình tự thẩm định trong nước về “Văn kiện tham khảo quy chế thương mại dịch vụ trong nước”, đồng thời qua trao đổi quyết định cùng khởi động trình tự có hiệu lực của các thành quả đàm phán tại Tổ chức Thương mại thế giới vào ngày 20/12.

Biên tập viên:Mẫn Linh