Nhiều nơi Trung Quốc tăng tốc khôi phục sản xuất

2022-12-15 11:52:39(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Nhiều ngày qua, nhiều nơi Trung Quốc lần lượt điều chỉnh và tối ưu hóa biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm trù tính chung tốt hơn phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực giảm bớt ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc hàng loạt chính sách và biện pháp thực thi có hiệu quả, nhiều nơi tăng tốc khôi phục sản xuất.

Lấy Trùng Khánh là ví dụ, tính đến ngày 4/12, trong 7346 doanh nghiệp công nghiệp có quy mô trở lên khắp thành phố, đã có 6074 doanh nghiệp khôi phục sản xuất. 

Biên tập viên:Hạ Vi