Các nơi Trung Quốc tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khó khăn

2022-12-12 17:16:13(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Vào cuối năm, các nơi Trung Quốc trong khi điều chỉnh và tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, cũng trăm phương nghìn kế vực dậy niềm tin thị trường, áp dụng nhiều biện pháp song song ổn định diện cơ bản của nền kinh tế, củng cố nền tảng cho sự mở đầu bình ổn sang năm.

Ngày 6/12, Bắc Kinh đưa ra 12 biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn, xác định rõ bốn trọng điểm là: tiếp tục giảm giá thành kinh doanh cho các doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ tài chính; ổn định chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng; ổn định việc làm và đảm bảo dân sinh. 

Ngày 7/12, Thượng Hải đưa ra 23 biện pháp xoay quanh “hạ thấp hơn nữa giá thành giao dịch mang tính cơ chế, khơi dậy mạnh mẽ sức sống của các chủ thể thị trường”.

Ngày 4/12, Sở Thương mại tỉnh Chiết Giang phối hợp các doanh nghiệp triển khai “Hành động khai thác thị trường, tìm kiếm đơn đặt hàng”, đứng đầu tổ chức các đoàn khảo sát châu Âu trong thời gian 6 ngày cho các doanh nghiệp, sau đó tỉnh Chiết Giang tiếp tục tổ chức hơn 10 nghìn doanh nghiệp ra nước ngoài tham gia hoạt động kinh tế - thương mại thông qua các hình thức thuê bao máy bay, ghép chung máy bay, v.v.

Biên tập viên:Hải Vân