Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 15 - Trạm không gian Trung Quốc lại đón thêm ba phi hành gia

2022-11-30 13:44:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cùng với việc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 15, sự nghiệp hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc lại tiến thêm một bước chen chốt. Ngày 29/11, tên lửa đẩy Trường Chinh 2F chở tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 15 đã phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, khoảng 10 phút sau, tàu Thầu Châu 15 đã tách rời thành công với tên lửa đẩy, đi vào quỹ đạo dự định. Đến nay, toàn bộ nhiệm vụ 12 lần phóng trong giai đoạn xây dựng và nghiệm chứng công nghệ then chốt Trạm không gian Trung Quốc đều đã hoàn thành.

7 giờ 33 phút ngày 30/11, ba phi hành gia tàu Thần Châu 15 đã thuận lợi đi vào Trạm không gian Trung Quốc. Hai phi hành đoàn lần đầu tiên thực hiện “gặp gỡ” trên Trạm không gian. Tiếp theo, hai phi hành đoàn sẽ tiến hành cuộc thay phiên nhau đầu tiên trên Trạm không gian.

 

Biên tập viên:Kiều Quân