Bộ Thương mại Trung Quốc: Hỗ trợ tốt hơn các công ty xuyên quốc gia đầu tư vào ngành chế tạo tại Trung Quốc

2022-11-25 17:30:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 24/11, Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Ngọc Đình cho biết, mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng các ban ngành liên quan đã lần lượt ban hành các chính sách như "Một số chính sách và biện pháp lấy ngành chế tạo làm trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài để mở rộng và ổn định số lượng, nâng cao chất lượng" và "Danh mục khuyến khích đầu tư nước ngoài (Bản năm 2022)", mục đích chính là xây dựng môi trường kinh doanh hàng đầu thị trường hóa, pháp chế hóa và quốc tế hóa, hỗ trợ tốt hơn cho các công ty xuyên quốc gia đầu tư vào ngành chế tạo Trung Quốc.

Bà Thúc Ngọc Đình cho biết, làm tốt công tác thu hút vốn nước ngoài đầu tư vào ngành chế tạo có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy ngành chế tạo Trung Quốc chuyển đổi nâng cấp, hội nhập tốt hơn vào hệ thống chuỗi cung ứng, chuỗi công nghiệp toàn cầu.

 

Biên tập viên:Dung Dung