Trung Quốc sẽ hoàn thành nghiên cứu chế tạo tên lửa có người lái thế hệ mới có thể đưa người lên mặt trăng trước năm 2030

2022-11-23 11:38:03(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Phóng viên Đài chúng tôi từ Hội nghị Hàng không vũ trụ Trung Quốc năm 2022 đang diễn ra tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam được biết, Trung Quốc sẽ hoàn thành nghiên cứu chế tạo tên lửa có người lái thế hệ mới có thể đưa người lên mặt trăng trước năm 2030, việc nghiên cứu chế tạo tên lửa đẩy hạng nặng cũng đã thu được thành quả mang tính giai đoạn.

Viện sĩ Viện Công nghệ, cố vấn tổng công trình sư tên lửa đẩy Trường Chinh Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) Long Lạc Hào ngày 22/11 cho biết, đường kính thân tên lửa có người lái thế hệ mới tương đương với tên lửa đẩy Trường Chinh 5, sẽ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đưa phi hành gia lên mặt trăng của Trung Quốc.

Ông cho biết, tên lửa đẩy hạng nặng Trung Quốc cũng đang trong nghiên cứu chế tạo, đường kính thân tên lửa đạt 10,6 mét, cao khoảng 110 mét, khả năng vận tải trên quỹ đạo thấp có thể đạt khoảng 150 tấn trở lên, đây sẽ là tên lửa có sức đẩy mạnh nhất trong tương lai.

Biên tập viên:Hải Vân