Đặc phái viên Giải Chấn Hoa: Các nước phát triển có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp càng nhiều nguồn vốn cho ứng phó biến đổi khí hậu

2022-11-21 13:23:34(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/11, khi tham dự Hội nghị COP27 tại Ai-cập, Đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình,Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu Giải Chấn Hoa đã tổ chức họp báo tại văn phòng đoàn đại biểu Trung Quốc.

Ông Giải Chấn Hoa cho biết, Hội nghị COP27 lần đầu tiên đưa vấn đề sắp xếp thiệt hại và tổn thương nguồn vốn vào chương trình nghị sự, trả lời mối quan tâm của các nước đang phát triển, “đây là một tiến trình rất lớn”. Ông cho biết, trong “Hiệp định Pa-ri” có quy định rõ ràng, bất cứ là quỹ khí hậu, hay là quỹ thích ứng, thậm chí là quỹ tổn thương là thiệt hại, các nước phát triển đều có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp vốn, các nước đang phát triển có thể cung cấp vốn theo tự nguyện.

Ông Giải Chấn Hoa nhấn mạnh, Trung Quốc giúp các nước đang phát triển nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu thông qua Hợp tác Nam - Nam và “Một vành đai, một con đường” xanh.

 

Biên tập viên:Thiên Thư