Trung Quốc sẽ miễn thuế quan của 98% mặt hàng trong danh mục thuế xuất xứ từ 10 nước gồm Áp-ga-ni-xtan từ tháng 12

2022-11-10 10:45:54(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây ra thông cáo quyết định, theo quy định trong văn kiện trao đổi với chính phủ các nước liên quan, kể từ ngày 1/12/2022, áp thuế quan 0% đối với 98% mặt hàng trong danh mục thuế xuất xứ từ 10 nước kém phát triển gồm Áp-ga-ni-xtan, Bê-nanh, Buốc-ki-a Pha-xô, Ghi-nê Bít-xao, Lê-xô-thô, Ma-đa-uy, Xao Tô-mê và Prin-xi-pê, Tan-da-ni-a, U-gan-đa và Dăm-bi-a. Sau đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển các văn kiện trao đổi, dành đãi ngộ miễn thuế quan của 98% mặt hàng trong danh mục thuế cho tất cả các nước kém phát triển thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh