Bộ Thương mại Trung Quốc đáp lại việc Ca-na-đa yêu cầu ba doanh nghiệp Trung Quốc rút đầu tư khỏi doanh nghiệp khoáng sản Ca-na-đa

2022-11-07 14:34:13(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/11, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động của Ca-na-đa lấy danh nghĩa an ninh quốc gia quấy nhiễu và cản trở hợp tác thương mại bình thường giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Ca-na-đa. Hối thúc Ca-na-đa chấm dứt chính trị hoá vấn đề kinh tế - thương mại, tạo môi trường kinh doanh công bằng, chính nghĩa, minh bạch và không phân biệt đối xử đối với nhà đầu tư các nước trong đó có Trung Quốc. Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Có phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Trung Quốv về việc Ca-na-đa mới đây ra tuyên bố yêu cầu ba doanh nghiệp Trung Quốc rút đầu tư khỏi doanh nghiệp khoáng sản Ca-na-đa, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đã trả lời như trên.

Người phát ngôn này cho biết, việc doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản Ca-na-đa, là hành động thương mại hoàn toàn dựa trên nguyên tắc kinh tế thị trường và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Biên tập viên:Kiều Quân