Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm nay bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

2022-10-30 13:30:18(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30/10.

Biên tập viên:Vũ Minh