Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đức Xtên-mây-ơ trao đổi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngọai giao Trung-Đức

2022-10-12 15:44:57(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đức Xtên-mây-ơ trao đổi điện mừng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngọai giao Trung-Đức.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, trong 50 năm qua, Trung Quốc và Đức giữ tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước, nỗ lực góp phần tích cực cho hoà bình và phát triển thế giới, viết nên trang sử chung tay đồng hành, tạo thành tựu cho nhau. Tôi coi trọng cao độ phát triển quan hệ Trung Quốc và Đức, nguyện cùng nỗ lực với Tổng thống Xtên-mây-ơ, nhân cơ hội kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, kế thừa cái trước, mở mang cái mới, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Đức bước lên tầm cao mới, tạo phúc lợi cho hai nước và nhân dân hai nước.

Tổng thống Xtên-mây-ơ cho biết, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, hợp tác thương mại giữa Đức và Trung Quốc phù hợp với lợi ích của hai bên. 

Biên tập viên:Thiên Thư