Hội đồng Bảo an LHQ thông qua tuyên bố Chủ tịch về vấn đề tăng cường xây dựng năng lực châu Phi do Trung Quốc đề xuất

2022-09-02 13:43:02(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 31/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị, nhất trí thông qua tuyên bố Chủ tịch về vấn đề tăng cường xây dựng năng lực châu Phi do Trung Quốc khởi thảo, đây là văn kiện thành quả về vấn đề xây dựng năng lực châu Phi đầu tiên của Hội đồng Bảo an, cũng là lần thứ ba liên tiếp Trung Quốc thúc đẩy Hội đồng Bảo an ra tuyên bố Chủ tịch về vấn đề châu Phi trong thời gian đảm nhiệm nước Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã chủ trì hội nghị lần này.

Dựa trên cuộc thảo luận trong phiên tham vấn mở của Hội đồng Bảo an với chủ đề “Hòa bình và an ninh châu Phi: Tăng cường xây dựng năng lực, thực hiện hoà bình lâu dài” do Trung Quốc đề xướng diễn ra ngày 8/8, Tuyên bố Chủ tịch đề xuất chủ trương và kiến nghị mang tính hệ thống về hỗ trợ châu Phi tăng cường  xây dựng năng lực, trong đó vừa có quan điểm định hướng, cũng có phương án hành động, vừa có biện pháp ứng phó thách thức khẩn cấp như dịch bệnh, cũng có sách lược trị gốc có tầm nhìn lâu dài. Đã đưa ra kiến nghị hành động rõ rệt đối với một số vấn đề mà các nước châu Phi phổ biến quan tâm.

Biên tập viên:Mẫn Linh