Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh các tỉnh lớn gánh vác kinh tế cần phải có trách nhiệm trong việc khôi phục ổn định kinh tế

2022-08-17 14:28:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/8, tại Thâm Quyến, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tổ chức buổi toạ đàm với lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh lớn về kinh tế.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, tổng lượng kinh tế của 6 tỉnh lớn về kinh tế như Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Hà Nam, Tứ Xuyên chiếm 45% tổng lượng cả nước, là “trụ cột” phát triển kinh tế quốc gia cần phải phát huy vai trò nâng đỡ then chốt cho ổn định kinh tế.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, chủ thể thị trường ổn định, kinh tế và việc làm mới có thể ổn định. Số lượng chủ thể thị trường của 6 tỉnh chiếm trên 40% của cả nước, đóng góp trên 40% việc làm. Cần phải kết hợp thực tế tăng thêm cường độ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sức sống.

Sảnh Hoa 2022-8-17

Biên tập viên:Sảnh Hoa