Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh cần phải phát triển ô tô năng lượng mới internet thông minh

2024-04-29 10:45:16(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Cường ngày 28/4 đã điều tra nghiên cứu tại Hội chợ Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh 2024, tham quan khu trưng bày của nhiều thương hiệu ô tô. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, cần phải đi sâu hiện thực hóa tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về việc thúc đẩy ngành ô tô phát triển chất lượng cao, dốc sức phát triển ô tô năng lượng mới internet thông minh, kiên trì dẫn dắt sáng tạo đổi mới ngành nghề bằng sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ, sâu sắc và mở rộng hợp tác mở cửa, thúc đẩy nâng cấp cấp cao, thông minh, xanh ngành ô tô, đáp ứng và kích thích nhu cầu thị trường một cách tốt hơn.

  Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, hiện thị trường ô tô năng lượng mới Trung Quốc và toàn cầu đều đang tiếp tục tăng trưởng, có không gian nhu cầu to lớn.

Biên tập viên:Hạ Vi