“Hội nghị cấp cao sáng tạo khoa học công nghệ quốc tế vùng Vịnh lớn” lần thứ nhất tập trung vào việc xây dựng Trung tâm sáng tạo khoa học công nghệ quốc tế Hồng Công

2022-08-12 14:32:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/8, “Hội nghị cấp cao sáng tạo khoa học công nghệ quốc tế vùng Vịnh lớn” lần thứ nhất do Liên minh Viện sĩ vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Công - Ma-cao tổ chức đã diễn ra cùng lúc trực tuyến và ngoại tuyến, các quan chức Chính quyền đặc khu Hồng Công, học giả và các chuyên gia trong ngành hơn 300 người đã tham dự, cùng nghiên cứu thảo luận xu thế phát triển sáng tạo khoa học công nghệ toàn cầu, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng Trung tâm sáng tạo khoa học công nghệ quốc tế Hồng Công.

Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công Lý Gia Siêu trong bài phát biểu cho biết, “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” của Trung Quốc đã xác định ủng hộ Hồng Công xây dựng Trung tâm sáng tạo khoa học công nghệ quốc tế, mang lại cơ hội mang tính lịch sử cho Hồng Công.

Được biết, Hồng Công hiện đã có hơn 10 doanh nghiệp “kỳ lân” ra đời; quy mô huy động vốn về khoa học công nghệ sinh học của Hồng Công đứng đầu châu Á, đứng thứ hai toàn cầu. Trong “Bảng xếp hạng sức cạnh tranh về số thế giới” năm 2021, Hồng Công đứng đầu bảng châu Á và đứng thứ hai toàn cầu.

Biên tập viên:Kiều Quân