Hồ Thất Tinh Ngạc Nhĩ Đa Tư

2022-08-11 14:26:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hồ Thất Tinh Ngạc Nhĩ Đa Tư ở Khu tự trị Nội Mông Trung Quốc, nguồn nước và cỏ phong phú tươi đẹp, cảnh sắc mê hoặc lòng người. Cảnh quan hoành tráng giữa ao hồ và sa mạc hùng hồn hòa quện vào nhau, toàn cảnh đã tạo nên hiệu quả rõ nét trong trị lý sinh thái sa mạc Kubuqi, khiến du lịch ốc đảo sa mạc trở thành hiện thực.

Biên tập viên:Thanh Đóa