Viện Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc ra báo cáo nghiên cứu “Mỹ phạm tội xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng tại các nơi gồm Trung Đông”

2022-08-09 14:40:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/8, Viện Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc ra báo cáo nghiên cứu mang tên “Mỹ phạm tội xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng tại các nơi gồm Trung Đông”, liệt kê hàng loạt hành vi tội ác vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Mỹ tại Trung Đông và khu vực xung quanh, bao gồm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, bắt giam tuỳ tiện, lạm dụng tra tấn tàn khốc, ngược đãi tù nhân và thực thi bừa bãi lệnh trừng phạt đơn phương, xâm phạm nhân quyền mang tính hệ thống, gây nguy hại lâu dài và sâu xa.

Biên tập viên:Mẫn Linh