Thành phố Vũ Hán, Trùng Khánh bắt đầu vận hành kinh doanh thương mại tự động không người lái

2022-08-09 14:59:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Bắt đầu từ ngày 8/8, trong khu vực chỉ định riêng ở Khu nghiên cứu phát triển kinh tế - công nghệ thành phố Vũ Hán và Quận Vĩnh  Xuyên ở thành phố Trùng Khánh, có thể gọi được xe taxi tự động không người lái, điều này đánh dấu đây là hai địa phương đầu tiên trên cả nước Trung Quốc dẫn đầu tiến hành tìm kiếm hình thức kinh doanh dịch vụ hướng đến thương mại hóa lái tự động.

Những năm qua, Trung Quốc lần lượt ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ, thúc đẩy công nghệ tự động không người lái và đưa vào vận hành kinh doanh thương mại.

Biên tập viên:Kiều Quân