Luôn có một cánh cửa màu sắc sặc sỡ ở Tân Cương chờ bạn đến

2022-07-28 14:50:50(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Tân Cương Trung Quốc, một nơi xưa nay không thiếu màu sắc sặc sỡ là nơi cư trú tập trung của nhiều dân tộc, trong lịch sử, khu vực Tân Cương đã hấp thu ảnh hưởng và hun đúc của văn hóa đa nguyên, và cửa màu sắc sặc sỡ chính là một chứng minh trong đó.

Biên tập viên:Vũ Minh