Buổi Tọa đàm học tập tư tưởng Tập Cận Bình về ngoại giao diễn ra tại Bắc Kinh

2022-07-25 14:27:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/7, Buổi tọa đàm học tập tư tưởng Tập Cận Bình về ngoại giao đã diễn ra tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự và phát biểu, nhấn mạnh phải phấn đấu mở ra cục diện mới ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới dưới sự chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới và tư tưởng Tập Cận Bình về ngoại giao.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, dưới sự chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về ngoại giao, nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc được đẩy mạnh toàn diện, tạo môi trường tốt đẹp cho thực hiện giấc mơ Trung Quốc vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cao cả thúc đẩy hòa bình và phát triển của nhân loại.

Buổi tọa đàm do Trung tâm Nghiên cứu tư tưởng Tập Cận Bình về ngoại giao và Thời báo Học tập Trung Quốc phối hợp tổ chức.

Biên tập viên:La Thành