Chủ tịch Trung Quốc gửi thư mừng tới Diễn đàn Phát triển thanh niên thế giới

2022-07-21 15:50:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư mừng tới Diễn đàn Phát triển thanh niên thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình mong Diễn đàn Phát triển thanh niên thế giới trở thành nền tảng quan trọng cho giới trẻ thế giới góp phần cho sự phát triển toàn cầu và cho toàn cầu thúc đẩy sự phát triển của giới trẻ, phát đi tiếng nói của giới trẻ vì sự đoàn kết của nhân dân thế giới, tiếp thêm sức mạnh tuổi trẻ cho sự phát triển và tiến bộ của thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, thanh niên các nước cần tôn vinh giá trị chung của toàn nhân loại gồm hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ và tự do, bằng hành động thực tế thúc đẩy sáng kiến phát triển toàn cầu, góp sức thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, cùng viết nên trang mới thời đại đoàn kết và hợp tác giữa thanh niên thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân