Những vết đạn này đã có ở đây 85 năm

2022-07-08 15:38:57(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Thành Uyển Bình, một thành cổ có lịch sử khoảng 400 năm nằm ở phía tây nam Bắc Kinh. Trên tường thành có chi chít vết đạn pháo, chứng kiến trận chiến đẫm máu trong đêm tối của 85 năm trước.

 

Ngày  7/7/1937, quân Nhật hung hãn phát động tiến conong mạnh mẽ về Lư Câu Kiều và thành Uyển Bình. Sự bùng nổ của “Sự kiện ngày 7 tháng 7” đã đánh dấu sự mở màn xâm lược toàn diện Trung Quốc của quân phiệt Nhật.

Cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc do quân Nhật phát động đã làm thương vong hơn 35 triệu người Trung Quốc.

Nhân dân Trung Quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không từ bỏ kháng chiến, đã viết nên lịch sử kháng chiến của toàn dân tộc trên chiến trường chính ở phương Đông chống phát xít bằng máu xương của mình.

 

Cổng thành Uyển Bình

Biên tập viên:Vũ Minh