Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Diễn đàn cấp cao cơ quan tham vấn và truyền thông mang tên "Phát triển toàn cầu: Sứ mệnh chung và giá trị hành động"

2022-07-05 14:30:12(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/7, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư mừng tới Diễn đàn cấp cao cơ quan tham vấn và truyền thông mang tên "Phát triển toàn cầu: Sứ mệnh chung và giá trị hành động".

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện nay, những biến đổi trăm năm chưa từng có của thế giới và đại dịch thế kỷ chồng chất lên nhau, sự phục hồi kinh tế toàn cầu còn mong manh và yếu ớt, hố ngăn cách về phát triển giữa Nam - Bắc ngày càng mở rộng hơn nữa, thế giới đang bước vào thời kỳ biến đổi bấp bênh mới, thúc đẩy phát triển toàn cầu đã trở thành vấn đề quan trọng mà nhân loại phải đối mặt. Vì việc này, Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến phát triển toàn cầu, sẵn sàng cùng các nước trên thế giới kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, kiên trì lợi ích phổ quát và bao trùm, phát triển bằng sáng tạo đổi mới, con người và thiên nhiên chung sống hài hòa, thúc đẩy đặt phát triển vào chương trình nghị sự ưu tiến quốc tế, đẩy nhanh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy sự phát triển toàn cầu mạnh mẽ hơn, xanh hơn và lành mạnh hơn.

Biên tập viên:Duy Hoa