Bộ Tài chính và Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cấp khẩn cấp 200 triệu Nhân dân tệ cho 4 tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai

2022-06-22 11:12:28(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

 Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/6, Bộ Tài chính, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã cấp khẩn cấp 200 triệu Nhân dân tệ khắc phục hậu quả thiên tai cho 4 tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây(khu tự trị), hỗ trợ các nơi triển khai công tác phòng, chống lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai. Kể từ khi bước vào mùa lũ năm nay, Bộ Tài chính, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã cấp khẩn cấp 560 triệu Nhân dân tệ hỗ trợ các địa phương phòng, chống lũ lụt, hạn hán và khắc phục hậu quả thiên tai.

Biên tập viên:Hạ Vi