Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết ủng hộ cuộc cải cách Tổ chức Thương mại thế giới phát triển theo hướng đúng đắn

2022-06-10 11:29:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 12 (MC12) sẽ diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ từ ngày 12-15/6. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc   Thúc Ngọc Đình cho biết, các thành viên hiện đang tập trung tham vấn về các vấn đề như miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ của vắc-xin ngừa COVID-19, ứng phó đại dịch, trợ cấp ngư nghiệp, nông nghiệp, an ninh lương thực, v.v.., trong thời gian diễn ra hội nghị còn sẽ thảo luận các nội dung như trọng điểm công tác của Tổ chức Thương mại thế giới trong thời gian tới.

Người phát ngôn Thúc Ngọc Đình cho biết, Trung Quốc sẽ tích cực tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 12, ủng hộ cuộc cải cách Tổ chức Thương mại thế giới phát triển theo hướng đúng đắn.

Biên tập viên:Mẫn Linh