Thôn làng “không các-bon” của Trung Quốc có dáng vẻ ra sao?

2022-06-02 12:52:01(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Thôn Đại Loan ở huyện Kim Trại, tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc từng là một thôn làng nghèo khó. Những năm gần đây, bà con thôn làng đã dựa vào tài nguyên sinh thái ở dãy núi Đại  Biệt Sơn, xây dựng thành vườn trà sinh thái kết hợp trà và du lịch; đưa vào dự án kiểu mẫu “Điện mặt trời + trồng trọt nông nghiệp”, trong khi xây dựng thôn làng “Không các-bon”, phát triển ngành nghề trồng thảo dược như Linh Chi, Thiên Ma, từng bước tìm ra con đường chấn hưng thôn làng “ngành nghề đặc sản + thôn làng không các-bon”.  

Hiện nay, thôn Đại Loan đã hoàn thành xây dựng hàng loạt cơ sở hạ tầng các-bon thấp như nhà máy điện nhất thể tích trữ điện mặt trời tập thể trong thôn, nhà máy điện hỗ trợ lẫn nhau giữa nông nghiệp và điện mặt trời, trạm điện gió, đèn đường thông minh, trạm sạc điện ô tô, v.v, thúc đẩy cung cấp “không các-bon” năng lượng xanh cho toàn thôn.

Biên tập viên:Hạ Vi