Hơn 4,3 nghìn tỷ nhân dân tệ - Hệ thống giám sát kiểm toán của Trung Quốc hỗ trợ thúc đẩy phát triển chất lượng cao

2022-05-30 15:25:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, hệ thống giám sát kiểm toán tập trung, thống nhất, che phủ toàn diện, có thẩm quyền và hiệu quả đã phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống giám sát của Đảng và nhà nước. Trong 10 năm qua, các tổ chức kiểm toán trên cả nước đã kiểm toán hơn 1 triệu 90 nghìn đơn vị, tăng thu nhập, giảm chi tiêu và thu hồi tổn thất hơn 4,3 nghìn tỷ nhân dân tệ. Con số này tương đương với GDP của một tỉnh kinh tế phát triển trong một năm. Không chỉ "khám bệnh", mà còn "chữa bệnh và phòng ngừa bệnh trong tương lai", công tác kiểm toán đã thúc đẩy kiện toàn và hoàn thiện hơn 70.000 điều khoản chế độ và chuyển hơn 60.000 manh mối của các vấn đề cho các cơ quan tư pháp, kiểm tra kỷ luật và giám sát.

Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, các cơ quan kiểm toán còn tiếp tục tăng thêm cường độ kiểm toán đối với các quỹ và dự án an sinh quan trọng như y tế, dưỡng lão, việc làm, nhà ở và “nông nghiệp, nông thôn và nông dân”, v.v.


Biên tập viên:Hạ Vi