Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải thúc đẩy việc nghiên cứu lịch sử văn minh Trung Quốc đi vào chiều sâu

2022-05-29 16:19:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Chiều ngày 27/5, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành học tập tập thể lần thứ 39 về sâu sắc công trình khám phá cội nguồn của nền văn minh Trung Hoa. Khi chủ trì buổi học, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, nền văn minh Trung Hoa có lịch sử lâu đời, là biểu tượng tinh thần độc đáo của dân tộc Trung Quốc, là sợi dây tinh thần gắn kết người Hoa trên thế giới, cũng là kho báu sáng tạo của văn hóa Trung Quốc. Cần phải thúc đẩy việc nghiên cứu lịch sử văn minh Trung Quốc đi vào chiều sâu, kiên định bất di bất dịch đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đoàn kết phấn đấu vì xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa và thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Quốc.

Biên tập viên:Dung Dung